cita

Morir d'esperança

22 Juny 2016 - EL BARCELONÈS, ESPANYA

InmigraciónMorir de esperanzarefugiados#welcomerefugees

Vetlla de pregària en memòra de les víctimes dels viatges cap a Europa. 20 h

Comparteix-Ho

oración morir de esperanza