23 d'abril. Pregària online des de l'església de Sant'Egidio

Pregària per l'Església, online des de Sant'Egidio (Llibret) 
Salm 134 
Rm 15,22-32