news

"Plastic free", una ecologia integral: Sant'Egidio i el menjador de via Dandolo de Roma reben el certificat d'ús responsable de plàstic

11 Juny 2020 - ROMA, ITÀLIA

ecología

Comparteix-Ho

Sant'Egidio ha rebut la certificació d'"ús responsable de plàstic". Després d'exhaustius controls, el 8 de juny de 2020, Bureau Veritas, organisme acreditat a nivell internacional, ha comprovat que les seus principals de la Comunitat i el menjador de via Dandolo de Roma compleixen els protocols i els comportaments adients per reduir i progressivament eliminar els materials contaminants i sobretot el plàstic d'un sol ús. És el que es coneix en llenguatge comú com "plastic free".

És un fruit de la decisió que la Comunitat ha pres a diferents nivells –pensem, per exemple, en el treball per l'ecosolidaritat, o la construcció a l'Àfrica de centres ecosostenibles (els ambulatoris Dream, l'escola de Nyumanzi, a Uganda, entre altres)– de parar especial atenció a l'"ecologia integral" de què parlava el papa Francesca a la Laudato Si'.

En aquest sentit, l'ús responsable de plàstic forma part d'un compromís més ampli de lluita contra la "cultura del descart" i de promoció de la cura de la nostra "casa comuna".

________________________________

Pot interessar saber que:

La producció mundial de plàstic ha passat dels 15 milions de tones el 1964 als més de 310 milions actuals. Cada any al menys 8 milions de tones de plàstic acaben als oceans i actualment es calcula que hi ha més de 150 milions de tones de plàstic als oceans. Si no s'actua per invertir la tendència i se segueix la tendència actual, els oceans podran tenir el 2025 una tona de plàstic per cada 3 tones de peix, mentre que el 2050 els oceans del món tindran més pes en plàstic que en peix. (Font UNEP).