news

Al Malawi el programa DREAM lluita contra la pandèmia de covid-19

1 Febrer 2021 - BLANTYRE, MALAWI

Dream
Malawi

Comparteix-Ho

El Malawi, igual que altres països de l'Àfrica subsahariana, fa front a una greu crisi sanitària a causa de l'augment de les infeccions i de les defuncions provocades per la covid-19. El 2020 l'impacte del virus va mantenir-se sota control, però aquests primers mesos de 2021 la situació s'està tornant dramàtica. Segurament entre les causes de la difusió de la infecció hi ha el retorn de molts emigrants provinents de Sud-Àfrica que han perdut la feina i la major capacitat de contagi de les variants del virus, com la sud-africana, precisament.

El 2020 hi va haver menys de 200 persones mortes amb diagnòstic confirmat de covid-19; el primer mes del 2021 ja en són 550, i hi ha unes 800 infeccions noves cada dia. Fa unes setmanes va provocar molta revolada la mort de dos ministres en el càrrec, que es van produir en un mateix dia, tots dos contagiats per covid-19. També han mort alguns capellans i algunes parròquies i empreses s'han convertit en nuclis d'infecció.
La lluita contra la pandèmia és encara més difícil per la dèbil infrastructura sanitària del país i per l'escassedat de proves i de personal qualificat per processar-les.

Els centres i laboratoris DREAM estan en primera línia en la lluita contra la pandèmia des de febrer de 2020. La formació sobre la infecció de covid-19, les campanyes de sensibilització, els equips de protecció individual ràpidament disponibles i les estratègies adoptades per prevenir la difusió dels contagis són les activitats que va implementar DREAMmoles setmanes abans no es confirmés el primer cas al Malawi.

Els laboratoris de biologia molecular de DREAM van ser dels primers a diagnosticar la infecció i segueixen processant més del 20% de les proves que es fan al país. Al centre DEAM de Blantyre també hi ha una oficina per fer proves a les persones sospitoses d'estar infectades. En aquest marc, la Ministra de Sanitat de Malawi, Khumibze Kandodo Chiponda, va voler visitar el 26 de gener el centre DREAM Elard Alumando de Blantyre, acompanyada per una delegació de col·laboradors seus. La ministra es va reunir amb el personal, va visitar les instal·lacions, inclosos els dos ambulatoris construïts darrerament per atendre pacients afectats per patologies neurològiques i problemes d'audició. En acabar la visita va mantenir una reunió amb alguns responsables clínics i administratius dels diferents serveis. La ministra va agrair el suport que al llarg d'aquests més de vint anys ha ofert DREAM al país, no només per al VIH/sida, sinó per a moltes altres patologies no transmissibles i va mostrar la seva sorpresa per la qualitat del centre i pel nivell de competència i de professionalitat del personal malawià que gestiona DREAM.

L'aliança entre africans i europeus és una antiga intuïció de Sant'Egidio i el desafiament d'aquesta nova pandèmia demostra novament que no ens salvem sols. La creació de centres i la formació de personal qualificat ha proporcionat més motius per refermar el dret a la salut en aquest moment dramàtic de la pandèmia. Curar els africans, prevenir la difusió de covid-19, treballar per a l'accés universal a la vacuna, també a l'Àfrica, a més de ser èticament just, significa curar de debò a tothom, treballar per la salut global i evitar la possible difusió de virus amb mutacions que posen en risc la salut de tothom a qualsevol lloc del món.

VÍDEOAl Malawi el programa DREAM lluita contra la pandèmia de covid-19
Al Malawi el programa DREAM lluita contra la pandèmia de covid-19
Al Malawi el programa DREAM lluita contra la pandèmia de covid-19
Al Malawi el programa DREAM lluita contra la pandèmia de covid-19