La Comunitat de Sant'Egidio recorda amb gratitud i amistat el cardenal Edward Cassidy, que va morir el 10 d'abril després d'una llarga vida al servei de l'Església i el diàleg

La Comunitat de Sant'Egidio recorda amb gratitud i amistat el cardenal  Edward Cassidy, que va morir a Newcastle (Austràlia) la vigília del diumenge de la Misericòrdia després d'una llarga vida al servei de l'Església.

Vam conèixer bé i vam poder apreciar la seva intensa activitat de diàleg en diversos camps, des de la diplomàcia fins a l'ecumenisme, sempre viscut amb simplicitat i amb positivitat, tenint sempre present una urgent unitat entre les Esglésies cristianes. Com a President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians (entre 1989 i 2001), el cardenal va participar vàries vegades a les Trobades de Pregària per la Pau impulsades per Sant'Egidio en l'esperit d'Assís, amb aportacions importants per al creixement del diàleg entre cristians i entre les religions.

Cassidy estava convençut del paper insubstituïble que poden tenir els creients per a la humanitat, tal com va dir el 1995 a Florència: "Si els creients són  capaços de viure segons el que revela la seva religió, llavors  el món serà millor. Així –seguia– es pot genera un canvi concret a la història. Al voltant de la solidaritat amb els últims, les religions poden trobar un terreny de trobada real".

Les paraules que va pronunciar sobre el diàleg ecumènic el 1998 a Bucarest, en ocasió de la Trobada Internacional de Pregària per la Pau entre les religions mundials, sobre com les Esglésies cristianes podrien accelerar el camí cap a la unitat són una síntesi del seu pensament i del seu treball de diàleg: "Deixem de banda les qüestions doctrinals, que s'haurien de superar al seu moment. Cal canviar la mentalitat. Per als cristians no n'hi ha prou simplement amb ser tolerants els uns amb els altres. Com a germans i germanes en l'únic Senyor, no ens hem de tolerar sinó més aviat estimar l'un a l'altre. Estem cridats a cuidar els uns dels altres".