news

DREAM lluita contra la malnutrició infantil i l'impacte de la covid-19

21 Juliol 2021

Dream
ÁfricaniñosSalud

Comparteix-Ho

Des dels seus orígens el 2002, DREAM es va configurar com a programa de lluita contra el VIH/sida i contra la malnutrició.

Avui dia, per primera vegada sense distincions, la pandèmia de covid-19 ha posat tots els països, totes les poblacions i tots els governs davant de la necessitat immediata de fer front a una mateixa emergència com a prioritat absoluta, centrant inicialment tots els esforços polítics, socials i econòmics en aquest objectiu.

Una dada preocupant prové de les estimacions sobre la malnutrició de l'Organització de les Nacions Unides per a l'alimentació i l'agricultura (FAO), del Fons Internacional per al Desenvolupament Agrícola (IFAD), del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), del Programa Mundial d'Aliments (PMA) i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que publiquem aquí: el 2020 va empitjorar dramàticament la situació de la fam al món, fenomen que s'explica en gran part pels efectes de la pandèmia de covid-19.

L'informe d'Estat de la Seguretat Alimentària i la Nutrició al Món 2021 (SOFI) resumeix la primera avaluació global de la inseguretat alimentària i de la malnutrició per a 2020 i dona algunes indicacions sobre com seran la fam i la malnutrició fins al 2030.

Quasi una desena part de la població mundial –fins a 811 milions de persones– va patir fam el 2020. Després de tenir nivells pràcticament invariables durant cinc anys, la fam al món va augmentar l'any passat.

L'informe indica que es van produir avanços en algunes formes de malnutrició, però el món no va per bon camí per arribar a algun objectiu global de nutrició per al 2030.

En l'últim any la covid-19 i les mesures sense precedents per contenir-la van exposar i intensificar les vulnerabilitats i les carències dels sistemes alimentaris globals.

Estar malnodrit amplifica l'efecte de les malalties, inclòs el VIH, fins al punt que coincideixen les zones afectades pel VIH i les zones afectades per la malnutrició. Aquesta coincidència és evident a l'Àfrica subsahariana, on la carència nutricional i la inseguretat alimentària estan a l'ordre del dia. El VIH/sida i la crisi alimentària es combinen per formar un cercle viciós: la malnutrició redueix les defenses immunitàries i augmenta el risc i la gravetat de les infeccions. És evident que una bona alimentació no cura el VIH/sida, però és una ajuda terapèutica essencial i complementària a les teràpies antiretrovirals.

En aquests 20 anys d'activitat DREAM ha dedicat moltes energies a lluitar contra la malnutrició infantil. La combinació d'aliments i teràpia ha donat resultats extraordinaris i ha salvat la vida de moltes persones.

Tot això ens dona forces per avançar per aquest camí. No volem distreure l'atenció d'aquesta realitat, estem més motivats que mai, i som conscients que el nostre treball és fonamental en els Estats en què actuem, sobretot en aquest moment de crisi pandèmica.