A Nova York una litúrgia recorda els sensesostre que han perdut la vida al carrer

Catholic Church of Our Saviour - 38th street and Park Ave, 12.00h