news

Pregària per l'Església. Meditació de Francesco Tedeschi sobre el llibre de la Gènesi 32,23-31

29 Setembre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Festa dels sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. L'Església d'Etiòpia, una de les primeres de l'Àfrica, venera sant Miquel com el seu protector

Comparteix-Ho