El crit de la pau, religions i cultures en diàleg, a Lima. Església de San Lázaro (Jr. Trujillo 503, Rímac)