news

Pregària de la Santa Creu. Meditació del pastor valdès Paolo Ricca sobre l'Evangeli de Mateu 3

2 Desembre 2022 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Comparteix-Ho