Pregària pels pobres. Meditació d'Andrea Riccardi sobre l'Evangeli de Lluc (Lc 6,27-35)