Pregària de la Santa Creu. Meditació d'Angelo Romano sobre l'Evangeli de Marc 6,14-29