Alguns estudis han investigat els efectes de la presència de les àvies en molts països europeus, africans i americans. Malgrat les destacades diferències geogràfiques i culturals, tots aquests estudis arriben a la mateixa conclusió:  la presència d'una àvia va associada a una major natalitat  i, sobretot, a una major supervivència dels infants.

Aquests resultats han sorprès els estudiosos, perquè s'han preguntat com és que no havien parat esment durant tant de temps a un fenomen tan significatiu. Ja s'havien vist efectes semblants en elefants, una espècie que viu en grups en què els individus més ancians cuiden les cries. No obstant, ha hagut de passar molt de temps abans no es plantegés la hipòtesi que passaria alguna cosa per l'estil a l'espècie humana.

La presència d'una àvia és un incentiu per a la fertilitat d'una parella. La influència positiva d'una àvia en la fertilitat de la família només disminueix quan passa a ser besàvia.

Potser no sorprèn a ningú: moltes persones han viscut l'experiència d'haver crescut i d'haver estat cuidades per l'àvia des del naixement i motes recorden la influència que van tenir en les dinàmiques familiars d'ajuda.  Són sobretot les àvies, les que cuiden els nets, i així ajuden que les filles treballin i fomenten la participació femenina en el mercat laboral.

La disponibilitat de les àvies ajuda no només a fer realitat els somnis de fecunditat de les joves parelles, sinó també que les mares entrin al mercat laboral.

Als països mediterranis, els avis cuiden els nets gairebé cada dia,, mentre que als països escandinaus, l'ajuda és més esporàdica. A més de les preferències culturals diferents, aquestes disparitats es deuen a les diferents exigències de sistemes d'estat social més o menys generosos.

La funció d'àvia  ha adquirit una importància cada vegada més gran a la vida de molts ancians, i aquesta funció  es perllonga durant un nombre cada vegada més gran d'anys. Gràcies als avenços en l'àmbit de la salut i a la reducció de la mortalitat, la fase de la vida que home transcorre com a avis amb bona salut s'ha ampliat al llarg dels anys. Aquests factors han permès superar els efectes negatius deguts a ser avis en edat més avançada.

Quan cuiden els nets,  els avis fan un valuós servei a les famílies i a la societat, des de diferents angles. No obstant, les dinàmiques demogràfiques en evolució i els canvis de les polítiques socials en un futur proper podrien tenir un fort impacte en la capacitat dels avis de dur a terme una funció d'assistència als seus nets.

L'envelliment de la població és un desafiament per als sistemes de pensions i les darreres reformes que s'han aplicat a diferents països europeus pretenen augmentar gradualment l'edat de jubilació, com a resposta a l'augment de l'esperança de vida. Aquesta situació podria comportar una menor disponibilitat dels avis i, tret que s'adoptin polítiques adequades i es potenciïn els serveis per a les famílies, podríem esperar un impacte negatiu (més) en l'índex de natalitat i en el de treball femení.

(Foto © Arxiu da la Comunitat de Sant’Egidio – A. Tiso)