SOLIDARITAT

El Dia Internacional contra el Tràfic de Persones ens fixem en programes que hi lluiten dia rere dia: els corredors humanitaris i el programa BRAVO!

Cada any milers de persones de tot el món són víctimes del tràfic de persones, una forma moderna d'esclavitud. Per sensibilitzar l'opinió pública sobre aquesta injustícia global, el 30 de juliol se celebra el Dia Internacional contra el Tràfic de Persones.

El tràfic de persones és una plaga que afecta països de tot el món, sense distinció de fronteres, races o religions. Segons l'ONU, milions de persones ―homes, dones i infants― són objecte de tràfic de persones cada any. Sovint les víctimes són captades amb falses promeses d'una vida millor, i acaben atrapades en situacions d'explotació, privació de llibertat i violència.

En aquest context, la Comunitat de Sant’Egidio ha demostrat una forta implicació en la lluita contra el tràfic de persones a través d'iniciatives humanitàries com ara el programa BRAVO! i el programa dels corredors humanitaris.

El Programa BRAVO!

El Programa BRAVO! (Birth Registration for All Versus Oblivion) de la Comunitat de Sant’Egidio té l'objectiu de garantir el dret fonamental de totes les persones a la personalitat jurídica des que neixen. No inscriure els infants en néixer els exposa al tràfic de persones i a abusos, perquè no tenen identitat legal i són fàcilment invisibles a ulls de les autoritats.

Amb el programa BRAVO!, la Comunitat de Sant'Egidio treballa en estreta col·laboració amb les autoritats locals i els registres civils perquè tots els infants siguin inscrits en néixer i, així, rebin un nom i una identitat jurídica. Aquest simple fet pot ser determinant per protegir els infants del tràfic de persones i d'altres formes de violència, i els pot obrir les portes de serveis essencials com ara l'educació i l'assistència sanitària.

El programa dels corredors humanitaris

Els corredors humanitaris són un altre important camp d'acció de la Comunitat de Sant’Egidio en la lluita contra el tràfic de persones. Aquest programa es va crear per oferir vies segures i legals per als refugiats i les persones que fugen de situacions de guerra, violència i persecució. En comptes d'arriscar la seva vida travessant mars perillosos o recorrent a traficants sense escrúpols, els corredors humanitaris permeten que aquestes persones arribin de manera segura al territori d'un altre país on poden sol·licitar asil i protecció.

La Comunitat de Sant’Egidio col·labora amb autoritats governamentals, organitzacions internacionals i altres associacions per organitzar els corredors humanitaris, i garanteixen una assistència adient als refugiats perquè els ajuden a reconstruir la vida en un ambient segur i digne.

Per saber-ne més

Per conèixer més a fons la complexitat del tràfic de persones i els programes BRAVO! i els corredors humanitaris podeu llegir els llibres "Nacer no es suficiente" i "Los corredores humanitarios".

"Nacer no es suficiente", que explora el destacat paper que té la inscripció dels infants en néixer per protegir-los del tràfic de persones i d'altres formes de violència, explica el treball del programa BRAVO! i les iniciatives de la Comunitat de Sant’Egidio.

"Els corredors humanitaris" us durà per un viatge a través de la important iniciativa dels corredors humanitaris, explicant històries d'esperança i resiliència de persones que han trobat seguretat i protecció a través d'aquest programa.