Június 10-én, 19 órakor, Johannesburgban elhunyt Elard Alumando

Halála nagy fájdalommal tölti el közösségeinket szerte a világon.

Elardot tavaly december 28-án súlyos autóbaleset érte, válságos állapota ellenére, sokak szeretetteljes segítsége mellett küzdött életéért és felépüléséért. A kórházban töltött idő alatt gyengéd szeretettel vette őt körül testvérek sokasága Malawiból, Rómából és a világ minden részéről. Mindezt nagyon gyenge hangon, de egyértelmű hálával köszönte meg néhány napja, a születésnapján.  

Egy malawi faluban született 1980-ban, a közösséget 1999-ben ismerte meg az első pánafrikai kongresszuson, Zombában. A malawi közösség felelőseként nagy lendületet adott az evangélium kommunikációjának, a szegények szolgálatának, a betegek gyógyításának. Vonatkoztatási pont volt sokak számára, különösen is a fiatalok békemozgalmában volt aktív, mindig reménykedett abban, hogy országa, Malawi a fiatal generációkból kiindulva fel fog támadni. A béke iskolája számára a reményre nevelés helyét és a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolását jelentette. Fájdalommal töltötte el, hogy sok kis malawi gyermeknek nincs jövője, mert hiányzik számukra a tanulás lehetősége. Kezdeményezője volt Malawiban a BRAVO-programnak, amelynek segítségével a gyerekek nevet és állampolgárságot kapnak, és ezzel láthatatlanságuk hivatalosan is megszűnik.

Az élet nagyon sok területén előmozdítója volt a reménységnek, a legnehezebb helyzetekben sem volt kiábrándult: az AIDS kezelésére létrejött DREAM-program segítségével küzdött azért, hogy sok beteg, gyermek és asszony megszabaduljon a halálos kór rabságából. A malawi nép szolgálatát, egészségi állapotának és helyzetének javítását nagyon fontosnak tartotta, gyümölcsöző kapcsolatokat alakított ki nemzetközi szervezetek és országa között. Tanúságot téve a reménységről motorja volt a DREAM-programnak; küzdött a szegények, az idősek és a bebörtönzöttek felszabadulásáért. Az afrikai püspökök szinódusán, 2009-ben képviselte a közösséget. Rokonszenvesen és meggyőzően beszélt az evangéliumról, sokakat megerősített a reménységben és a hitben. Sok baráti kapcsolatot ápolt világszerte a Sant’Egidio közösségben, amelynek elnöki tanácsában 2009 óta volt tag. Sok közösséget meglátogatott Afrikában, Európában, és az Egyesült Államokban. Sokak egy jó barátot és az evangélium lelkületének tanúságtévőjét tisztelhették benne.   

Feleségét Dynát, három gyermekét, testvérét, Lawrencet, az egész malawi Sant’Egidio közösséget, sokakat, akiket szeretett és támogatott ezekben az években, most az egész Sant’Egidio közösség ölelése veszi körül. Együtt vagyunk az imádságban, az elszakadás fájdalmában, emlékezünk egy őszinte keresztényre, egy olyan afrikaira, aki hitt Afrika feltámadásában.