news

Abuna Matthias etióp pátriárka ellátogatott a Sant'Egidio közösséghez

2017 Február 12 - RÓMA, OLASZORSZÁG

EthiopiaEcumenismHOMILIES

Ossza Meg

Etiópia ortodox pátriárkája, Abuna Matthias február 12-én Rómában meglátogatta a Sant'Egidio közösséget, amellyel régi barátság köti össze. Találkozott a közösség nyelviskolájának diákjaival, és néhány szíriai menekülttel, akik a humanitárius folyosón keresztül érkeztek Olaszországba.

Abuna Matthias találkozott a közösség alapítójával, Andrea Riccardival, és elnökével, Marco Impagliazzóval is, beszélgettek a keresztények egységéről, az afrikai kontinens békéjéről és a humanitárius folyosókról. 

A látogatás imádsággal ért véget a Santa Maria in Trastevere-bazilikában.

 Az evangélium (Márk 6,30-44) olvasása után Abuna Matthias ezekkel a szavakkal fordult az egybegyűltekhez:

Szívből üdvözöllek mindnyájatokat: Isten áldjon meg benneteket! Sokat hallunk a munkátokról, mindarról, amit tesztek, és Istennek hála, ma itt lehetünk köztetek, mert Rómában meglátogatjuk alapító atyáink egyházát.  

Meghallgattátok Jézus Krisztus parancsolatait és amit tesztek, az Krisztus műve. A világon minden, ami értékes, Jézus Krisztushoz tartozik, aki magára vette az élet és a halál felelősségét és annak a felelősségét, hogy enni adjon azoknak, akik szükséget szenvednek. Éppen erről hallottunk az evangéliumban. Amikor Jézus elkezdett tevékenykedni, sokan követték. És a tanítványok azt szerették volna, hogy a követői vegyenek maguknak ennivalót, de ő azt mondta nekik: "Ti adjatok nekik enni."

Két dologra akart rámutatni: az üdvösségünk, Jézus Krisztus, a test és az élet ura. És atyai felelősséggel akar jóllakatni mindenkit. Be is bizonyította. Tudta, mit kell tennie, csodát tett azzal a kicsivel, ami volt, és sokaknak enni adott belőle. Megmutatta a hatalmát. 

Megmutatta azt is, hogy kötelességünk adni annak, aki éhes. A közösségetek pontosan ezt teszi. A saját szemünkkel láttunk különböző országokból érkezett embereket, akiket befogadtatok, ételt, egészségügyi ellátást ellátást adtatok nekik és mindent, amire egy embernek szüksége van. A saját szemünkkel láttuk a befogadást és azt, milyen közel álltok a szükséget szenvedőkhöz, és ezt köszönjük nektek. Isten áldja meg a közösségeteket.

A világunknak ma oly nagy szüksége van a békére. Sokan mondják, mennyire szeretnének békét. A béke mindennek az alapja. A Biblia azt tanítja, hogy szeretetet kell adnunk, mert a béke alapvető dolog. Ezt teszi a Sant'Egidio közösség a világ minden országában: munkájával békét akar vinni az egész világba.

Ezért köszönöm a Sant'Egidio közösségnek, amit tesz, az egyházam és a saját nevemben is. Mi is éjjel-nappal a békéért munkálkodunk. Nemcsak a több mint 50 millió etióp ortodox emberért dolgozunk, hanem egész Afrika békéjéért. Etióp ortodox egyházunk fontos szerepet játszott a béke elérésében és ma is ebben az irányban tevékenykedik. Ahogyan Krisztus evangéliuma mondja: a békét, amit Jézustól kaptunk, el kell vinnünk másoknak. 

A katolikus egyház és az etióp ortodox egyház szoros kapcsolatban van egymással. És a Sant'Egidio közösségnek nagy szerepe volt a kapcsolat megerősödésében. Nagyon tiszteljük ezért.

Ma este sok mindent láttunk. Láttunk különböző országokból jött embereket, akik közösségként élnek. Megadtok ezeknek a szükséget szenvedő embereknek mindent, amire szükségük van, ételt, ruhát, orvosi ellátást, meleg szeretetet. Pontosan azt teszitek, amit az evangélium mond. Jézus azt mondta, ti adjatok nekik enni. Jézus parancsára a tanítványok elkezdtek élelmet keresni. Jézus tele van szeretettel az ember iránt. Nekünk, Jézus követőinek, olyannak kell lennünk, mint ő. Amikor Isten megteremtett bennünket, azt gondolta, minden emberi lény békében tud élni, békés módon segíteni tudja egymást. 

Ismét elmondom: ti azt teszitek, amit Jézus mondott. Gyakorlatra váltjátok az evangéliumot. 

Helyes és példamutató módon teszitek. Olyan tanítást kaptunk ma tőletek, amelyet minden kereszténynek meg kell fogadnia. Örömmel tölt el bennünket ez, és ezért Isten áldását kérjük rátok. 

 


Abuna Matthias pátriárka a Sant'Egidio közösségnél és a humanitárius folyosón érkezett szír menekültekkel