Vluchtelingen, Sant'Egidio: humanitaire corridors worden een model. Gisterenavond de eerste aankomst in België

Persbericht

Twee jaar na de ondertekening van het eerste akkoord met de Italiaanse staat waarmee de humanitaire corridors gerealiseerd werden, stelt de Gemeenschap van Sant'Egidio verheugd vast dat het initatief, genomen in december 2015 samen met de Italiaanse protestantse kerken - en dat de aankomst van meer dan duizend vluchtelingen mogelijk maakte - nu een Europees model geworden is dat nieuwe wegen opent voor de ontvangst en integratie en dat concrete oplossingen biedt voor een complex fenomeen als immigratie.

Gisterenavond kwam een eerste groep Syrische vluchtelingen uit Libanon aan uit Brussel. Zij werden verwelkomd in overeenstemming met een pact dat werd getekend tussen de Belgische staat en Sant'Egidio, in samenwerking met alle religieuze stromingen in het land. De 150 personen die de komende maanden zullen aankomen in België, zullen zich voegen bij de 3.000 die worden verwelkomd dankzij verschillende overeenkomsten die Sant'Egidio heeft gesloten in Italië met de Federatie van Evangelische Kerken in Italië en de Tafel der Waldenzen - 1.000 vluchtelingen zijn al aangekomen - en met de Italiaanse bisschoppenconferentie - een eerste groep uit Ethiopië heeft zich in november aangesloten - en in Frankrijk met lokale katholieke organisaties en de protestantse kerken. Het zijn privaat gefinancierde projecten die een mooie synergie benadrukken tussen Europese staten en het maatschappelijk middenveld.
De humanitaire corridors hebben ook de publieke opinie een andere perceptie gegeven van het fenomeen van immigratie, omdat ze veiligheid (voor hen die vertrekken en voor hen die hen verwelkomen) combineren met integratieprojecten in de gemeenschappen die hen ontvangen.