news

"Christus is verrezen!" Een Paasgroet aan de broers en zussen van de Oosterse Kerken die morgen de Verrijzenis vieren

28 April 2019

OrthodoxyEcumenismEaster

Deel Op

Morgen, 8 april, vieren de orthodoxe en katholieke kerken van de Byzantijnse ritus in heel het christelijke oosten de Verrijzenis van de Heer. In het licht van Pasen verenigt de Gemeenschap van Sant'Egidio zich op deze vreugdevolle dag met alle gemeenschappen om te verkondigen: "Christus is verrezen! Waarlijk Hij is verrezen!"