news

Een avond op straat in Maputo met Sant'Egidio

24 Augustus 2018 - MAPUTO, MOZAMBIQUE

Homeless

Deel Op

Meer dan een jaar geleden is de Gemeenschap van Sant'Egidio in Maputo begonnen met het opzoeken van daklozen in het centrum van de stad.

Onder hen zijn veel straatkinderen die leven van aalmoezen en geen familie hebben die zich om hen bekommert. De Gemeenschap brengt hen vijf dagen per week te eten. Verschillenden van hen nemen regelmatig deel aan het avondgebed dat op vrijdagavond gehouden wordt in de kerk gewijd aan de H. Johannes Paulus II. Deze kerk is door het bisdom toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant'Egidio en is gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen in mei 2017. Onder de vrienden van de straat zijn ook ouderen die al jarenlang in grote armoede leven. Voor enkelen van hen heeft de Gemeenschap een plaats gevonden om te wonen.

Onlangs heeft de aartsbisschop van Maputo, mgr. Francisco Chimoio geholpen met het uitdelen van maaltijden en daarna samen met de Gemeenschap gebeden en gesproken met de daklozen en de leden van de Gemeenschap.

 Een avond op straat in Maputo met Sant'Egidio
Een avond op straat in Maputo met Sant'Egidio