news

Op weg naar "Bruggen van Vrede" in Bologna - In afwachting van de brief van paus Franciscus - Duizenden deelnemers uit heel Europa

14 Oktober 2018 - BOLOGNA, ITALIË

#peaceispossible#BRIDGESOFPEACE2018

Deel Op

De internationale ontmoeting 'Bruggen van Vrede', georganiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio en het Aartsbisdom Bologna begint vandaag en duurt tot 16 oktober. Honderden religieuze leiders en vertegenwoordigers uit de politiek en cultuur komen samen in de 'geest van Assisi'. Uit heel Europa zijn duizenden jongeren en volwassenen gekomen om deel te nemen aan deze drie dagen van een van de grootste openbare bijeenkomsten in het teken van vrede en dialoog. Vanmiddag vanaf 17.00 uur vullen meer dan 3000 deelnemers de zalen van het Congrescentrum van de Fiera in Bologna, naast al diegenen die de opening volgen via streaming in andere delen van de stad. Onder de sprekers van deze eerste algemene vergadering zijn behalve de stichter van de Gemeenschap van Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ook de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, de Syrisch-Orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II, opperrabbijn van Frankrijk Haim Korsia, de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani en de voormalig voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi. Ook zal een Syrische vluchteling een getuigenis geven. De toespraken worden voorafgegaan door het lezen van een brief van paus Franciscus. Bij de opening en de conferenties van de komende dagen zijn ook drie Chinese bisschoppen aanwezig: Joseph Shen Bin, bisschop van Haimen, Antony Dang Mingyan, bisschop van Xi’an en Joseph Yang Yongqiang, bisschop van Zhoucun.

Andere hoogwaardigheidsbekleders die deelnemen aan de panelgesprekken van de komende dagen zijn onder anderen Bernice King, dochter van Martin Luther King en bewaarder van zijn 'droom' van een wereld zonder discriminatie, pater Solalinde, die in Mexico vluchtelingen verdedigt en jongeren onttrekt aan de drugsnetwerken, en Grégoire Ahongbonon uit Benin, die strijdt voor de waardigheid en genezing van psychisch zieken in West-Afrika. Talloze katholieke bisschoppen en vertegenwoordigers van de protestantse en orthodoxe kerken nemen deel, net als vertegenwoordigers van de Islam, het Jodendom en van Aziatische religies, zoals de Hindu Sedheendra Kulkarni, voorzitter van Observer Research Foundation.

“In deze moeilijke tijd, waarin de netwerken van samenleven in de periferieën van de steden geleidelijk wegvallen en muren worden opgeworpen, niet alleen tussen Europa en Afrika om zich te beschermen tegen migranten, maar ook tussen Europese landen, moeten we samen bruggen van vrede bouwen”, legt voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio Marco Impagliazzo uit.

In de 34 panels worden veel thema's besproken, die allemaal gekenmerkt worden door een keuze voor openheid en dialoog. Ze worden voortgebracht door de "karavaan van pelgrims van vrede", bestaande uit zowel gelovigen als ongelovigen. Dit jaar valt de ontmoeting samen met de vijftigste verjaardag van Sant'Egidio, de gemeenschap die al 32 jaar deze internationale ontmoetingen in de 'geest van Assisi' organiseert. Leiders en intellectuelen komen, steeds in openbare bijeenkomsten, samen voor momenten van reflectie die "niet zijn voorbehouden aan specialisten of een kleine groep," maar die openstaan voor allen en worden bijgewoond door een groot aantal mensen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer 'Europa en zijn crises', solidariteit tussen de generaties, interreligieuze dialoog, het milieu, ontwapening, de rol van gelovigen tegenover de oorlog, het verspreide geweld in Latijns-Amerika, de toekomst van Afrika, en Johannes Paulus II, die precies 40 jaar geleden (op 16 oktober 1978) aan zijn pontificaat begon..Op weg naar
Op weg naar