New York en de Kunst van het Samen Leven: de tentoonstelling van kunstenaars met een beperking bij de VN

De opening is op 5 november

Vandaag wordt de kunsttentoonstelling "Samen Leven" geopend bij het glazen paleis van de Verenigde Naties in New York. Dit is niet gewoon een willekeurige tentoonstelling van kunstenaars met een beperking, of het resultaat van een "kunsttherapie". Het is iets anders: Het is de uitdrukking van een proces van creativiteit en van bevrijding. Vanaf het begin heeft Sant'Egidio gezorgd voor mensen met beperkingen, door hun problemen en hun verhalen van uitsluiting te onthullen en hun onuitgesproken gedachten en verwachtingen te ondersteunen. Hieruit kwam een krachtige wens naar boven om zich uit te drukken, de "vreugde van het leven", die vooroordelen en gevoelens van minderwaardigheid doorbreekt en onvermoede bronnen in beweging zet.

De Kunst Ateliers hebben sinds het eind van de jaren '90 een serie tentoonstellingen voortgebracht met wisselende thema's, in diverse steden in Italië en Europa. De laatste jaren staan ze open voor de confrontatie met hedendaagse kunstenaars, in de deelname aan de Biennale van Venezia en bij de tentoonstelling van hun werken in het Quirinaal Paleis, de residentie van de President van de Republiek Italië. Dit jaar landt de tentoonstelling ook in New York, waar zij op twee verschillende gelegenheden de mogelijkheid zal geven om te luisteren naar degenen die geen stem hebben, maar krachtig en onmiddelijk het hunne zeggen op een van de grootste uitdagingen van onze tijd, die van het "Samen Leven".

Hun werken vormen een solide antwoord op de groeiende xenofobie van onze samenlevingen. Sant'Egidio kiest altijd voor een cultuur van "Samen Leven" tegenover de angst, en bevordert het werk voor de vrede door de tragiek van de emigratie vanwege oorlog en armoede te onthullen.  

DATA, PLAATSEN EN INFO:     

Zetel van de Verenigde Naties, New York: 5-16 november 2018     

Generaal Consulaat  van Italië, New York: 19-30 november 2018