news

Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'

14 December 2018 - SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Deel Op

Op 9 december werd in San Salvador de ontmoeting 'Bruggen van Vrede' gehouden. Daaraan namen vertegenwoordigers van verschillende religieuze en maatschappelijke organisaties uit het land deel.

Het eerste deel van het evenement bestond uit een rondetafelgesprek over 'migratie en de toekomst van Latijns-Amerika'. dat werd bijgewoond door veel jongeren, die zo belangrijk zijn voor de toekomst van het land en de wereld. De franciscaan Oswaldo López herinnerde eraan dat migranten geen nummers zijn, maar mensen. Hij zei dat we “het fenomeen weer een menselijk gezicht moeten geven”. Dominee Santiago Flores van de calvinistisch-gereformeerde kerk zei dat “de toekomst van de mensheid vraagt om de inclusie van alle mensen”. Dominee Blanca Irma Rodríguez van de Lutherse kerk benadrukte “de uitdaging om het begrip van de migratie te veranderen: we zijn geen armen, we zijn rijk aan cultuur, aan kostbare menselijkheid en aan natuurlijke hulpbronnen”. Ricardo Lozano van de Gemeenschap van Sant'Egidio sloot het gesprek af door te onderstrepen dat “de omstandigheden van migranten kunnen veranderen door vriendschap van persoon tot persoon, door de broederschap die we hier beleven. Ook al zijn er verschillen in geloof tussen ons, we hebben allemaal het zelfde doel: de vrede bevorderen en opbouwen”.
Tijdens de slotceremonie spraken ook rabbijn Gustavo Darío Katzuni van de joodse gemeente van Salvador en de anglicaanse bisschop David Alvarado. Na een moment van gebed volgens de verschillende religieuze traditites spraken de Jongeren voor Vrede van de Gemeenschap van Sant'Egidio het appel uit dat werd overhandigd aan de deelnemers door de kinderen van de School van Vrede.
Tot slot werd er een kaars ontstoken als symbool van vrede en wisselden allen broederlijk een vredegroet uit. Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'
Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'
Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'
Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'
Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'
Migratie en de toekomst van Latijns-Amerika: in San Salvador bouwen de jongeren 'Bruggen van vrede'