news

Zes doden bij een brand in Warschau. Oproep van Sant'Egidio: "Stop de onverschilligheid. Burgers en instellingen mobiliseren om hulp te bieden aan degenen die blootgesteld worden aan de vrieskou”

27 December 2018 - WARSCHAU, POLEN

Homeless

Deel Op

In de nacht van 25 december stierven zes daklozen in de periferie van Warschau als gevolg van het afbranden van hun houten hut. In heel Polen zijn op vergelijkbare plaatsen deze winter al meer dan dertig doden gevallen door bevriezing. "We zijn diep bedroefd door dze tragedie en drukken onze nabijheid uit aan de families van de slachtoffers. Deze sterfgevallen zijn onaanvaardbaar, zeker op de dag waarop we aan het kerstmaal zaten met 450 armen en daklozen, onze vrienden gedurende het hele jaar, in een sfeer van warmte en familiale vriendschap”, zeiden leden van de Gemeenschap van Sant'Egidio in Warschau. “We vragen dan ook aan alle inwoners van de stad die bezig zijn met de voorbereiding van hun kerstmaal, om grote solidariteit te hebben met de daklozen, vooral diegenen die leven op afgelegen plaatsen en het meest blootgesteld worden aan de extremiteiten van de winter. We doen ook een beroep op de instellingen om het aantal plekken in de centra voor daklozen te vergroten en om ook toegang tot de opvang te verlenen aan mensen die niiet in de stad Warschau verblijven”. Volgens officiële cijfers leven er 2700 daklozen in de hoofdstad van Polen, terwijl er slechts 1400 opvangplekken zijn.

“We zijn ervan overtuigd dat ieders solidariteit nodig is om verdere sterfgevallen als gevolg van vrieskou of brand te voorkomen: solidariteit van de lokale autoriteiten, van vrijwilligersorganisaties en van burgers”, schrijven leden van Sant'Egidio die juist in deze dagen de derde editie hebben gepubliceerd van de gids “Waar te eten, slapen, wassen”, die vanaf vandaag ook onilne beschikbaar is.