news

De buitengewone resultaten van het programma "Bravo" voor de gratis registratie van pasgeborenen in Burkina Faso, in het tijdschrift van de Wereld Gezondheidsorganisatie

28 Februari 2019

BRAVO

De aandacht groeit voor het programma dat minderjarigen weghaalt uit de onzichtbaarheid en het misbruik dat daaruit voortkomt

Deel Op

Het tijdschrift van de World Health Organisation (Wereld Gezondheidsorganisatie) heeft een artikel gepubliceerd over het onderzoek dat Bravo! heeft uitgevoerd om de impact van dit werk te berkenen in twee districten in Burkina Faso. (link a fondo pagina)

De studie bestudeerde 12 maanden waarin Bravo! met een pilot project, pasgeborenen heeft geregistreerd binnen de gezondheidscentra. In de twee gemeentes van Godyr en Réo zijn 11 registratiekantoren geopend, toevertrouwd aan rijksambtenaren, op de plaatsen waar de moeders al kwamen vanwege hun gezondheid. Sindsdien zijn de registraties van pasgeborenen toegenomen met meer dan 250%. Het is een geweldig resultaat in een regio waarin maar iets meer dan de helft van de kinderen van 0 tot 5 jaar een geboortecertificaat heeft.

Na 12 maanden had 88,5% van de pasgeborenen een geboorte-akte ontvangen: een resultaat op het niveau van de hoogste internationale standaarden.

De gebruikte procedures waren eenvoudig en gratis. De ambtenaar, binnen het gezondheidscentrum, was elke dag beschikbaar om de ouders bewust te maken, uitleg te geven hoe de registratie gedaan kan worden en vervolgens de geboorte-akte van hun kind te geven aan de ouders.
Bravo! heeft de correlatie bestudeerd tussen de registratie en de gezondheids- en sociale kenmerken van de kinderen die de gezondheidscentra bezochten. De resultaten tonen aan dat dit systeem ook de meest arme en kwetsbare vrouwen helpt om de obstakels te overwinnen voor de registratie van hun kind.
De methode van het pilot project van Bravo! vormt de basis van een nieuw registratiesysteem voor pasgeborenen dat in gebruik wordt genomen in alle gemeentes in de regio's Centrum-West en Centrum. Eind 2019 zullen 220 nieuwe regsitratiecentra in gezondheidscentra geopend zijn.
 

VAI all'articolo sul Bulletin of the World Health OrganizationDe buitengewone resultaten van het programma
De buitengewone resultaten van het programma
De buitengewone resultaten van het programma
De buitengewone resultaten van het programma