news

De president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Archange Touadéra bij Sant'Egidio: "Een huis van vrede voor mijn land"

6 Maart 2019 - ROME, ITALIË

Peace
Central African Republic

"We vertrouwen op jullie vriendschap voor de voortzetting van het verzoeningsproces," zo zei hij

Deel Op

De president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Faustine Archange Touadéra, in Rome om paus Franciscus te ontmoeten, bezocht vanavond Sant'Egidio, waar hij de stichter, prof. Andrea Riccardi, en enkele verantwoordelijken van de Gemeenschap ontmoette.

"Ik kom naar hier, omdat dit een huis van vrede is dat veel betekent voor mijn land", sprak president Touadéra, die wees op de diepe vriendschapsbanden die zijn land en Sant'Egidio aan elkaar verbonden hebben in de moeilijke zoektocht naar vrede, zelfs op de donkerste momenten van de oorlog.

“Op dit moment zijn extra inspanningen nodig voor een vredesakkoord. We vertrouwen op de vriendschap van Sant’Egidio”, ging Archange Touadéra verder, doelend op het recente vredesakkoord voor de verzoening van het land dat mede dankzij de bemiddeling van Sant'Egidio tot stand kwam. “We komen hier om onze vrienden te ontmoeten en om te bedanken voor alle inspanningen om te bouwen aan de voorwaarden voor een vredesakkoord. We zoeken vrede en het akkoord bevat mechanismen die ons in staat stellen daaraan te werken. We zijn vastbesloten te zorgen dat het akkoord wordt uitgevoerd en er vrede komt in de Centraal-Afrikaanse Republiek”.

Hij uitte ook zijn dankbaarheid voor het werk van de Gemeenschap bij de behandeling van AIDS door het DREAM programma dat onlangs een centrum voor patiëntenzorg opende. Tijdens de bespreking kwamen de voortgang van het verzoeningsproces en de ontwapening van gewapende groepen aan de orde, die mogelijk zijn gemaakt door het vredesakkoord waarover in Khartoem werd onderhandeld en dat op 6 februari jl. werd getekend in Bangui. (ga naar het nieuws)