Dag van de Roma: "Racistische woorden en gedragingen doen iedereen kwaad. De integratie van Roma is mogelijk, en is in het voordeel van de maatschappij"

Bij gelegenheid van Romano Dives, de internationale dag van de Roma, die wordt gevierd op 8 april, feliciteert de Gemeenschap van Sant'Egidio de Roma, Sinti en alle Romaanse volkeren die zich met deze naam identificeren. Terwijl we worden uitgenodigd om hun geschiedenis te gedenken, die getekend is door vervolging en lijden, zoals de Porajmos, de uitroeiing tijdens de Tweede Wereldoorlog, moeten we met kracht discriminerende, racistische en gewelddadige woorden en gedragingen veroordelen. Zoals de recente gebeurtenis in Torre Maura, een wijk in Rome, toen het enkele tientallen personen, bijna de helft kinderen, onmogelijk werd gemaakt om te eten, wat uiteindelijk leidde tot de schandelijke daad van het vertrappen van hun eten. Het zijn gebaren die iedereen kwaad doen en de stad onteren, zonder de problemen op te lossen, of beter gezegd: die de problemen verergeren, die bestaan in de periferieën die al lang geleden in de steek zijn gelaten door instituties en politieke krachten.

We mogen niet gewend raken aan een agressieve taal die een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft, maar we moeten juist de vele voorbeelden van sociale insluiting waarderen, die veel wijder verspreid zijn dan we denken. De inzet van Sant'egidio voor het naar school gaan van Roma, ook door de Scholen van Vrede (plaatsen waar de kleinsten leren om samen te leven en alle geweld af te wijzen), en voor hun opleiding en deelname aan het werkzame leven, wordt dagelijks van velerlei kanten positief en constructief bejegend door verenigingen, instellingen en families in de Italiaanse maatschappij. 

In feite wonen in de verschillende steden veel gezinnen in huizen, en zijn er veel Roma die werken en zo bijdragen aan de samenleving. Ook op veel scholen ontbreekt het niet aan positieve voorbeelden van integratie, dankzij het stille en en vasthoudende werk van leerkrachten. Het is aan de instellingen om voor meer continuïteit te zorgen en uitzettingen te vermijden, die de educatie van kinderen en jongeren onderbreken en de inspanningen van hun leraren teniet doen. Bovendien zijn de meeste Roma al jarenlang geen nomaden meer, het zijn staatsburgers.

We hopen dus dat deze Internationale Dag gewijd aan het Roma volk een gelegenheid is om afstand te nemen van een taal en een praktijk die ernaar neigt om afstanden en vooroordelen te vergroten, en om moedige initatieven te nemen gericht op volledige integratie van het sociale weefsel in ons land, in de overtuiging dat alle inwoners daarvan zullen profiteren.