news

Vandaag begint de Ramadan: een vredesgroet aan alle moslimvrienden

5 Mei 2019

Islam

Deel Op

Bij het begin van de Ramadan citeren we uit een interview van de SIR met mgr. Ambrogio Spreafico, bisschop van Frosinone en voorzitter van de Commissie voor Oecumene en Dialoog van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

“Ik hoop dat het gebed van deze maand energieën van liefde en vrede in de wereld zal losmaken.” In het interview benadrukt mgr. Spreafico dat de Ramadan dit jaar plaatsvindt in een klimaat dat sterk getekend is door aanvallen en geweld tegen gelovigen in gebed: christenen, moslims en joden. Eerst het bloedbad in de moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Daarna de aanvallen op kerken en hotels in Sri Lanka op Eerste Paasdag. En tot slot de schietpartij in een synagoge in San Diego in de Verenigde Staten. “We staan denk ik tegenover zieke identiteiten – merkt de bisschop op -, identiteiten die op zoek zijn naar confrontatie, die denken dat ze leven en hun identiteit versterken door de confrontatie te zoeken met anderen. Maar een identiteit die botst, die doodt, die elimineert en muren creëert, zal nooit een identiteit zijn die wint. Als christenen laat Jezus ons dat zien. Hij beveelt zijn dierbare vriend en leerling om zijn zwaard terug in de schede te steken. Geweld brengt alleen geweld voort. Het is telkens weer dramatisch om getuige te zijn van deze aanvallen tegen mannen en vrouwen in gebed. Ik hoop dat deze maand van Ramadan ook een gelegenheid kan zijn om tegenover God de vrede opnieuw te ontdekken voor allen, zonder onderscheid. We zijn verschillend en het is tegenwoordig heel eenvoudig om in angst te leven. Maar bidden, vasten en dichter bij God komen bevrijdt van de verabsolutering van onszelf en van die muren die ons ervan weerhouden ons te openen voor de ander. Een werkelijk oprecht gebed kan niet anders dan energieën van vrede en liefde in de wereld losmaken.”