Aan tafel met de daklozen van de stad op de universiteit van Pécs

Een bijzonder moment in Pécs, in Hongarije. De Jongeren voor Vrede van de Gemeenschap van Sant'Egidio, geholpen door universitair studenten van de faculteit van Jurisprudentie, boden de daklozen van de stad een maaltijd aan. Een moment van onderling delen, maar ook dat van de ontdekking van de vaak onbekende realiteit van de daklozen. Onlangs hebben we een artikel gepubliceerd over de hardheid van het leven voor wie op straat leeft, ook als gevolg van artikel 22 van de Grondwet, dat verbiedt om buiten te slapen, in elk geval op ongeschikte plaatsen in de stadscentra (lees meer)

Na de maaltijd hebben de Jongeren voor Vrede aan de studenten verteld over het werk en de missie van de Gemeenschap in Hongarije en de wereld. De studenten spraken de wens uit om nog eens terug te komen en in de toekomst samen te blijven werken aan een gastvrijer land tegenover wie zwak en eenzaam zijn.