Paus Franciscus bij het DREAM centrum van Sant'Egidio in Mozambique: «Hier wordt de parabel van de Goede Samaritaan in de praktijk gebracht»

De paus ontving als geschenk een staf in de vorm van een kruis, gemaakt van materiaal van huizen die door de orkaan Idai verwoest werden

«Van harte groet ik de hoogwaardigheidsbekleders, de zorgverleners, de patiënten met hun families en allen hier aanwezig. Bij het zien met hoeveel bekwaamheid, professionaliteit en liefde jullie zoveel zieken ontvangen en verzorgen, mensen met HIV/AIDS en met name vrouwen en kinderen, moet ik denken aan de parabel van de Barmhartige Samaritaan,» zo sprak de paus bij het DREAM centrum van de Gemeenschap van Sant'Egidio in Zimpeto. «Al diegenen die hier langsgekomen zijn, al diegenen die hier aankomen, ten prooi aan wanhoop en angst, lijken op die man die aan de rand van de weg werd achtergelaten. En jullie zijn daar niet op afstand aan voorbij gegaan, julie hebben je weg niet vervolgd zoals anderen dat deden (de Leviet en de priester). Dit centrum laat zien dat er mensen waren die halt hielden en medeleven voelden, die niet bezweken aan de verleiding om te zeggen: "we kunnen niets doen," "het is onmogelij kom deze epidemie te verslaan," maar die de moed hadden om oplossingen te zoeken.»

Bij aankomst werd de paus verwelkomd door de stichter van Sant'Egidio Andrea Riccardi en door de coördinatrice van het DREAM centrum in Zimpeto Cacilda Massango, die bij het welkomstwoord haar vreugde uitdrukte over het bezoek van de paus aan een plaats waar «gratis medicijnen, zorg, voedsel maar vooral waardigheid en vriendschap worden verstrekt.» «Hier in Zimpeto hervinden vele zieke vrouwen hun kracht en zetten zich in voor andere zieken door hen bij de behandeling te begeleiden. Ikzelf – zo besloot Cacilda Massango – ben een van de eerste patiënten van DREAM. Ik besloot terug te geven wat ik heb ontvangen. Ik was een jonge vrouw die leed, verlaten en veroordeeld door iedereen. Bij DREAM ontmoette ik een nieuwe familie die niet alleen zorg bood, maar mij ook waardigheid gaf en een toekomst voor mijn kinderen. Zoals ik zijn duizenden Mozambikanen herboren.»

Aan het einde van zijn bezoek ontving de paus als geschenk een staf in de vorm van een kruis, gemaakt van materiaal afkomstig uit huizen die werden vernietigd door de orkaan Idai die de regio Beira afgelopen maart trof.

De toespraak van paus Franciscus [EN]

BEKIJK DE VIDEO