news

Paus Franciscus spreekt over Zimpeto bij de algemene audiëntie: "Het belangrijkst zijn de zieken. Het is het ziekenhuis van de Gemeenschap van Sant'Egidio, maar het is voor het volk, allemaal samen."

11 September 2019

MozambiquePope in Africa

De woorden van de paus bij zijn terugkeer uit Afrika

Deel Op

Teruggekomen in Rome sprak paus Franciscus bij de algemene audiëntie over zijn reis naar Mozambique, Madagaskar en Mauritius. Hij stond stil bij het vredesproces en zijn bezoek aan het DREAM centrum in Zimpeto.

In Mozambique, zei hij, "heb ik zaden van hoop, vrede en verzoening gezaaid in een land dat veel geleden heeft als gevolg van een langdurig gewapend conflict, en dat dit voorjaar is getroffen door twee orkanen die zeer veel schade hebben aangericht. De Kerk blijft het vredesproces vergezellen, dat op 1 augustus een stap voorwaarts heeft gezet door een nieuw akkoord tussen de partijen. Ik zou hier even willen stilstaan om de Gemeenschap van Sant'Egidio te bedanken, die zich zeer veel heeft ingespannen voor dit vredesproces.

Ik heb er bij de autoriteiten van het land op aangedrongen samen te werken in het algemeen belang. En ik heb de jongeren, die vanuit verschillende religieuze achtergronden waren samengekomen, aangemoedigd om het land mee op te bouwen, hun berusting en angst te overwinnen, vriendschap in solidariteit te verspreiden en de tradities van de ouderen te koesteren. Aan de bisschoppen, priesters en andere gewijde personen die ik ontmoette in de kathedraal van Maputo, die toegewijd is aan de Maagd, Onbevlekt Ontvangen, heb ik de weg van Nazareth voorgesteld, de weg van een genereus 'ja' tegen God, in dankbare herinnering aan Zijn roeping en oorsprong. Een krachtig teken van evangelische aanwezigheid is het ziekenhuis van Zimpeto, in de periferie van de hoofdstad, dat tot stand is gekomen dankzij de Gemeenschap van Sant'Egidio. In dit ziekenhuis zag ik dat de zieken het belangrijkste zijn, en dat iedereen zich inzet voor de zieken. Bovendien heeft niet iedereen er dezelfde religieuze overtuiging. De directrice van het ziekenhuis is een vrouw, een onderzoeker, een moedige vrouw die onderzoek doet naar AIDS. Ze is moslima, maar ze is directrice van dit ziekenhuis dat door de Gemeenschap van Sant'Egidio is opgezet. Want allen, allen samen zetten zich in voor het volk, verenigd, als broers en zussen.

Mijn bezoek aan Mozambique eindigde met de Mis, die werd gevierd in het stadion, in de regen, maar iedereen was blij. De gezangen, de religieuze dans... zoveel blijdschap. De regen deed er niet toe. En daar weerklonk de oproep van de heer Jezus: «Heb uw vijanden lief» (Lc 6,27); het zaad van de ware revolutie, die van de liefde, die het geweld uitdooft en broederschap voortbrengt.

LEES VERDER OP VATICAN.VA

BEKIJK DE VIDEO [IT]