Onzichtbare kinderen in Afrika: BRAVO! overhandigt 30.000 geboortecertificaten in het Balaka district in Malawi

De afgelopen weken heeft het BRAVO! programma 30.000 geboortecertificaten uitgegeven voor minderjarigen tussen de 0 en 15 jaar in de meest afgelegen gebieden van het Balaka district in Malawi. Eindelijk worden aan al die kinderen hun rechten gegarandeerd en beschikken ze over een officieel geboortebewijs. Dit is nog maar het begin van een campagne voor het verstrekken van geboortecertificaten, in overeenstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken van Malawi, die ook de komende nog wordt voortgezet in 875 dorpen als een antwoord op de vele kinderen die nog geen officiele papieren bezitten en die dus onzichtbaar blijven voor de staat.

De registratiecampagne behelsde in eerste instantie de vorming van de 942 dorpshoofden die in het land als ambtenaren fungeren en de registraties kunnen effectueren, bewustwording in de geïnteresseerde dorpen en het invoeren van verzamelde gegevens. In de maand december startte de tweede fase, waarbij geboortecertificaten worden uitgereikt in overeenstemming met de lokale autoriteiten: de District Registration Officer, de Traditional Authorities en de dorpshoofden.

Ondanks de regentijd die aangebroken is, zijn vele personen, vooral moeders, gekomen om geboortedocumenten te krijgen voor hun eigen kinderen, waaruit blijkt dat velen het belang begrijpen van het identiteitsdocument en dat ze hun afspraak niet willen missen.
BRAVO! spant zich erg in om de kinderen niet alleen te verzekeren van registratie, maar ook van het bezit van een certificaat dat het bewijs daarvan is en dat hen in staat stelt om gebruik te maken van de voordelen van registratie.

Want het is niet vanzelfsprekend dat een kind dat geregistreerd is, daar ook een certificaat van heeft. Er zijn wereldwijd 166 miljoen kinderen tussen 0 en 5 jaar van wie de geboorte nooit geregistreerd is, en nog eens 71 miljoen die weliswaar zijn geregistreerd, maar die daar geen document van hebben en die worden uitgesloten van hun rechten. Daarom is het overhandigen van de certificaten zo belangrijk en zo'n fundamenteel aspect van het BRAVO! programma.

STEUN HET BRAVO! PROGRAMMA MET UW GIFT   [IT]
f