Goed nieuws uit de VS: de afschaffing van de doodstraf in Colorado

Een stap voorwaarts in het respect voor het leven, altijd, ook van wie mogelijk een zwaar misdrijf heeft begaan, zonder uitzondering. In Colorado werd een stap voorwaarts gezet richting een wereld van gerechtigheid die het leven niet vernedert, met de ondertekening van wet Sb20-100 door gouverneur Jared Polis. Op 31 januari werd de wet met 19 stemmen voor en 13 tegen aangenomen in de senaat – met een Republikeinse meerderheid – en op 26 februari werd de wet met 37 tegen 27 stemmen goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, met een Democratische meerderheid.

De Gemeenschap van Sant'Egidio verwelkomt met grote tevredenheid het nieuws van de afschaffing van de doodstraf in Colorado, de 22e Amerikaanse staat die de doodstraf afschaft, en de omzetting in levenslange gevangenisstraf voor de laatste drie terdoodveroordeelden in de staat. Het is een overwinning die van ver komt, dankzij abolitionistische groeperingen zoals Equal Justice USA, door abolitionisten uit het verleden zoals Dave Atwood, pionier in de strijd voor de verdediging van mensenrechten en oprichter van de Texaanse Coalitie die sinds eind jaren 1990 met Sant'Egidio samenwerkt aan dit doel. Ook speelde de groei van de tweepartijenbeweging van Amerikaanse afgevaardigden en senatoren tegen de doodstraf een rol, die in overeenstemming is met de radicale afwijzing van de doodstraf in de herziening van de Catechismus van de Katholieke Kerk door paus Franciscus, voor wie de doodstraf altijd "ontoelaatbaar" is.
 
Het is opnieuw een teken van de verzwakking van de doodstraf in de VS – zelfs in een tijd die gekenmerkt wordt door zorgen over de uitbreiding van de pandemie van het coronavirus en door een sterke roep om rechtshandhaving, inclusief het weer uitvoeren van executies op federaal niveau in Amerika naar de wens van de regering Trump –  mede als gevolg van een groeiend bewustzijn van de vele gebreken in het rechtssysteem, het aantal onschuldigen in de dodencel en de groei van de beweging van families van slachtoffers die tegen de doodstraf zijn. Een bewustzijn dat gepaard gaat met de strijd van abolitionisten in de hele wereld en met de groei van globale bewegingen tegen de doodstraf, zoals de transnationale beweging van 2000 steden tegen de doodstraf 'Steden voor het leven'.