news

VN resolutie voor een wereldwijd staakt-het-vuren om de Covid-19 pandemie aan te pakken: een belangrijke stap voor de vrede

2 Juli- 2020

PeaceUN

Deel Op

De Gemeenschap van Sant'Egidio verwelkomt de resolutie die gisteren door de VN Veiligheidsraad werd aangenomen, om te komen tot een "onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in alle situaties gedurende ten minste 90 dagen" om humanitaire hulp te kunnen garanderen aan bevolkingsgroepen in conflictgebieden en aan vluchtelingen, en om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De resolutie, die een antwoord is op de oproep van António Guterres van 24 maart jl. om een "wereldwijd staakt-het-vuren," is een belangrijke overwinning voor iedereen die zich inzet voor de vrede. Het is het resultaat van de waardevolle persoonlijke bemiddeling door de secretaris-generaal van de VN in een tijd van grote internationale spanningen.

De unanieme goedkeuring geeft aan hoe de mensheid de gezamenlijke vijand van de pandemie alleen het hoofd kan bieden door overeenstemming en samenwerking tussen verschillende landen. In de vele jaren van werken aan vrede heeft de Gemeenschap van Sant'Egidio begrepen hoe de oorlog de moeder is van alle armoede; een dramatische realiteit waarbij iedereen verliest en in de eerste plaats de meest kwetsbaren. De aandacht van de resolutie voor vluchtelingen is zeer belangrijk. Hun levensomstandigheden zijn onevenredig verslechterd tijdens de pandemie.

Sant’Egidio zal zich onmiddellijk inzetten om de resolutie, die vandaag formeel wordt aangenomen, te steunen en verspreiden in alle landen waar Sant'Egidio zich, ondanks de moeilijkheden van dit moment, blijft inzetten voor het oplossen van conflicten en het zoeken naar duurzame vrede.