Sant'Egidio deelt in het verdriet van het Libanese volk vanwege de tragedie die Beiroet getroffen heeft. Ze is verenigd in gebed voor de slachtoffers en hun familie.

ARABIC - ENGLISH - FRANÇAIS

ITALIANO - DEUTSCH - PORTOGUÊS - POLSKI

De Gemeenschap van Sant’Egidio drukt haar medeleven uit vanwege de tragedie die de stad Beiroet getroffen heeft. Ze getuigt van haar nabijheid aan de talloze gewonden en aan de familieleden van de slachtoffers van de vreselijke explosie.
Het hart is geraakt van een land waarmee Sant'Egidio al vele jaren een betekenisvolle band heeft en dat zij beschouwt als een bevoorrechte plaats van interreligieuze dialoog, van een vreedzame samenleving van verschillende culturen.
Libanon "is een boodschap", zei Johannes Paulus II. Een boodschap van de mogelijkheid om verschillende religies, culturen en volken samen te laten wonen. Het is juist op dti moment nog meer van betekenis omdat men door de pandemie begrepen heeft dat niemand zich alleen kan redden, maar "samen moet blijven om het kwade te overwinnen", aldus de betekenisvolle uitdrukking van paus Franciscus.
Libano moet met alle inzet behouden blijven als plaats van democratie, vrede en dialoog in het turbulente en verscheurde Midden-Oosten.
De humanitaire corridors, waarmee sinds 2016 al meer dan 2000 Syrische vluchtelingen juist vanuit Libanon overgebracht zijn, hebben ons dit land nog meer leren waarderen als essentieel in het evenwicht van het Midden-Oosten, vanwege haar beschikbaarheid om samen te werken in dit bijzondere humanitaire project.
We zijn bij het Libanese volk op dit tragische moment van haar geschiedenis. We bidden voor Libanon en doen alles wat mogelijk is om nabij te blijven aan de Libanezen en om de opstanding van hun land te ondersteunen.
De Gemeenschap van Sant’Egidio in Beiroet is in deze eerste uren actief om eerste hulp te verlenen aan enkele ouderen en families die zijn geraakt door deze tragedie.