news

Een appel om de vrede in Ivoorkust te bewaren aan de vooravond van een moeilijke verkiezingscampagne

19 Augustus 2020 - ABIDJAN, IVOORKUST

PeaceAfrica

Deel Op

De politieke situatie in Ivoorkust heeft de afgelopen weken geleid tot grote spanningen tussen de kandidaten van de komende presidentsverkiezingen eind oktober, en tussen de partijen die hen steunen, met meerdere demonstraties op straat in verschillende steden van het land, dat de economische long van Franstalig West-Afrika is. Er zijn botsingen geweest tussen de verschillende strijdende facties en met de politie, met enkele slachtoffers en gewonden tot gevolg.
Er bestaat grote bezorgdheid dat de crisistoestand zou terugkeren die in in het decennium 2000-2010 leidde tot een permanente burgeroorlog, waarbij het land was verdeeld tussen noord en zuid (van 2002 tot 2010) en met ongeveer drieduizend doden tussen december 2010 en april 2011, na de verkiezingen waarin de huidige leider Alassane Ouattara tot president werd verkozen.
Sant’Egidio - die zich tijdens de hele vorige crisis heeft ingezet voor de vrede en interreligieuze dialoog - heeft afgelopen maandag een oproep gedaan om de komende verkiezingscampagne te laten plaatsvinden in een sfeer van dialoog en geconcentreerd op de programma's, waarbij etnische tegenstellingen buiten beschouwing worden gelaten en ieder zich al helemaal verre houdt van tegenstellingen uit naam van de religies, die juist een positieve rol kunnen en moeten spelen in het land, in de 'geest van Assisi'.
"Vrede is altijd mogelijk," - zo luidt het appel - "en wordt elke dag bereikt door gebaren van liefde, solidariteit en broederschap. Het is onaanvaardbaar om botsingen en het aanzetten tot haat te verbinden aan religies. En het is nog schandaliger om oorlog aan te wakkeren uit naam van een religie, zoals we met bitterheid vandaag de dag zien gebeuren in teveel delen van Afrika, het Midden-Oosten en de wereld."

Een conflict, zo vervolgt de tekst, zou zware consequenties hebben, in het bijzonder voor de zwakkeren en de armen: "Laten we in de eerste plaats denken aan de achtergelaten kinderen, aan degenen die op straat leven, aan de ouderen die onbeschermd en vaak gemarginaliseerd zijn, maar ook aan de toename van de armoede als gevolg van de oorlog, ondanks de economische groei die het land doormaakt." Daarom roept Sant'Egidio op tot "het verantwoordelijkheidsgevoel en de solidariteit van allen, opdat zij worden tot bewerkers van vrede. We willen ons zij aan zij, met respect voor elkaars verschillen, die we beschouwen als elementen van wederzijdse verrijking en niet van afscheiding, met één stem richten tot onze Vader, de Almachtige God.".

Voor meer details, zie het artikel in Vatican News (FR)