Executie van Ramiro Ibarra opgeschort. Dank aan allen die het appel ondertekenden

Goed nieuws. Het Hof van Beroep van de staat Texas heeft de executie van Ramiro Ibarra opgeschort en beveelt onderzoek naar zijn verstandelijke beperking. De terdoodveroordeling van mensen in zo’n kwetsbare situatie druist immers in tegen het achtste amendement van de grondwet, dat een “wrede en ongebruikelijke” straf verbiedt.

Het hof deed zijn uitspraak op 24 februari en beval een lagere rechtbank om de gegrondheid van de argumenten die gebruikt werden om tot een terdoodveroordeling te komen opnieuw te onderzoeken. De rechtbank zal ook de betrouwbaarheid van de bewijslast tegen Ramiro moeten natrekken nadat nieuwe bevindingen uit een DNA-test aan het licht kwamen. Ramiro Ibarra is 66. Hij werd in 1997 ter dood veroordeeld. Zijn executiedatum was vastgesteld op 4 maart, na een 23-jarig verblijf op death row.

Begin 2021 is Ramiro Ibarra de derde terdoodveroordeelde met een executiedatum die van de staat Texas opschorting van executie krijgt.

Dank aan allen die het appel ondertekenden en die hebben bijgedragen aan een menselijkere rechtspraak.