news

Vluchtelingen: opnieuw tragedie voor de kust van Libië Onze oproep om reddingsoperaties op zee te waarborgen en om humanitaire corridors te openen

23 April 2021

MIGRANTShumanitarian corridor

Deel Op

Voor de kust van Libië heeft zich een nieuwe migratietragedie afgespeeld, waarbij het aantal slachtoffers door sommige ngo's op meer dan honderd wordt geschat. De Gemeenschap van Sant'Egidio betuigt in de eerste plaats haar medeleven met de families van de migranten, die vanaf het moment van hun vertrek te lijden hebben gehad van mishandelingen, tot hun tragische lot in de wateren van de Middellandse Zee.
Wij pleiten voor een vernieuwd gevoel van medelijden tegenover dit tragische nieuws, dat in deze moeilijke tijd van pandemie naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.
Sant'Egidio doet een oproep aan de autoriteiten die de op drift geraakte geïmproviseerde boot hadden kunnen proberen te redden (gezien het feit dat er reeds woensdag berichten over het vaartuig in nood zijn binnengekomen) om de redding op zee van mensen wier leven in gevaar is, te waarborgen.
Er moet zo spoedig mogelijk worden gereageerd op de vraag om hulp van migranten op doorreis naar Europa,met name van degenen die zich momenteel in Libië bevinden, met langetermijnprojecten die erop gericht zijn detentiecentra leeg te maken, de situatie van individuele personen te onderzoeken en legale routes naar veiligheid, zoals humanitaire corridors, mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet in de landen van herkomst een leefbare toekomst opgebouwd worden, vooral voor jongeren, met de steun van de Europese Unie.