news

Malawi verklaart doodstraf ongrondwettelijk: een belangrijke stap voorwaarts De gebundelde krachten van Sant'Egidio, Reprieve en de World Coalition

30 April 2021

Death Penalty
Malawi

Deel Op

De Gemeenschap van Sant'Egidio verwelkomt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van Malawi dat op 28 april de doodstraf ongrondwettig heeft verklaard.  Het is een beslissende stap in het proces naar de afschaffing van de doodstraf in dit land. De afgelopen maanden zijn aan de regering aanbevelingen voorgelegd. Die werden opgesteld door Sant'Egidio (door advocaat Alexious Kamangila), in samenwerking met vertegenwoordigers van de vereniging Reprieve en de World Coalition Against the Death Penalty. Dit document geniet ook de steun van de Afrikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en van de Volkeren en bleek van doorslaggevend belang te zijn.

Sant’Egidio is al jarenlang aanwezig in Malawi en ontplooide er talrijke initiatieven ten gunste van de bevolking. Deze actie van de Gemeenschap past in haar engagement (sinds 2005) voor een moratorium op en de afschaffing van de doodstraf en voor een menselijker gevangenisbeleid. Deze actie behelst ook de sensibilisering van de samenleving over het vraagstuk van het herstelrecht. Een van de eerste begeleiders van de campagne in Malawi is de activiste Vera Chirwa, die bij meermaals deelnman aan internationale conferenties van ministers van Justitie, op initiatief van de Gemeenschap van Sant'Egidio, over de afschaffing van de doodstraf. In de loop der jaren zijn er ook talrijke acties gevoerd om het gevangeniswezen te hervormen. De aandacht voor deze kwesties is gegroeid mede door het jaarlijkse evenement van Cities for Life, waarbij meer dan 2300 steden wereldwijd zich hebben aangesloten. In het geval van Malawi wordt nu vol vertrouwen uitgekeken naar de bekrachtiging van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof door het parlement..Malawi verklaart doodstraf ongrondwettelijk: een belangrijke stap voorwaarts
De gebundelde krachten van Sant'Egidio, Reprieve en de World Coalition
Malawi verklaart doodstraf ongrondwettelijk: een belangrijke stap voorwaarts
De gebundelde krachten van Sant'Egidio, Reprieve en de World Coalition