"Broederschap onder de volken is de toekomst van de aarde" - Videoboodschap van Marco Impagliazzo #FraternityForFuture

"Broederschap onder de volken is de toekomst van de aarde" is de titel van de volgende Ontmoeting van Dialoog en Gebed voor de Vrede dat de Gemeenschap van Sant'Egidio organiseert in de geest van Assisi. Het wordt gehouden in Rome op 6 en 7 oktober en we zijn zeer verheugd dat paus Franciscus zal deelnemen.

VIDEO
Ondertitels in verschillende talen beschikbaar op YouTube


Het is een bijeenkomst die werkt aan een positief perspectief van herstel en wederopbouw van de wereld die de pandemie te boven komt. Persoonlijkheden uit de wereld van religie, politiek, burgermaatschappij en cultuur afkomstig uit 40 landen zullen in Rome bijeenkomen.

De twee thema's, universele broederschap en de toekomst voor de aarde, de zorg voor het milieu, vormen de kern van onze bijeenkomst.
Universele broederschap, in de zin dat broederschap zeker een christelijk thema is, maar ook dat het een universele waarde heeft, die ons laat zien dat we allemaal broers en zussen zijn, deel van één menselijke familie die samen uit deze ernstige gezondheids-, economische en sociale crisis van Covid-19 tracht te komen en kan komen, omdat we alleen samen gered kunnen worden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, zoals we vorig jaar in Rome hebben gezegd.
En dan de zorg voor het milieu, wat zeker de zorg is voor het milieu waarin wij leven, voor onze Moeder Aarde, zoals Franciscus van Assisi zou zeggen, maar ook de zorg is voor de aarde tegen oorlogen die verwoesting veroorzaken, die doden veroorzaken, die leiden tot de ontheemding van miljoenen mensen.

Rond deze twee thema's zullen we dus samenkomen om te laten zien dat we samen kunnen optrekken. De religies hebben in Rome de taak te laten zien dat wij, uitgaande van de verscheidenheid die eigen is aan elke religie, samen kunnen optrekken in deze twee thema's, als we de wereld willen redden en als we willen werken aan een wereld die heel anders is dan de wereld die de pandemie ons heeft gegeven of waarin we door de pandemie terecht zijn gekomen.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen uit te nodigen in Rome of online, op afstand, deel te nemen aan dit evenement, via de sociale netwerken van de Gemeenschap van Sant'Egidio, omdat we ervan overtuigd zijn dat hoe meer we samen optrekken, hoe beter de wereld van morgen zal zijn."

Ga naar de WEBSITE VAN DE ONTMOETING