news

Nieuwe humanitaire corridor in België voor 250 kwetsbare vluchtelingen

25 December 2021 - BELGIË

humanitarian corridor
refugeesMIGRANTS

Deel Op

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie in België en de Gemeenschap van Sant'Egidio hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend om 250 vluchtelingen in kwetsbare omstandigheden op een veilige en legale manier naar België te laten overvliegen. Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door Sant'Egidio in partnerschap met alle verschillende godsdiensten in België.

Het project van humanitaire corridors voorziet in de identificatie van vluchtelingen uit brandhaarden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, die in aanmerking komen voor internationale bescherming in België door hun kwetsbaar profiel (vrouwen, gezinnen met kinderen, zieken, ouderen, …). Ook het behoren tot een bedreigde minderheidsgroep en eventuele banden met België kunnen een bijkomend criterium vormen. De mensen worden meermaals geïnterviewd en ze worden door veiligheidsdiensten gescreend. Bij gunstige beoordeling komen deze mensen met een humanitair visum en per vliegtuig veilig, legaal, en begeleid naar ons land. Voor deze begunstigden is de operatie volledig gratis, de kosten worden gedragen door de betrokken organisaties.

Na hun aankomst vragen de begunstigden van deze humanitaire corridor in België asiel aan. Tijdens deze asielprocedure zullen zij niet door de staat worden onderhouden (behalve voor medische zorg), maar wordt hun opvang, huisvesting en begeleiding georganiseerd door de geloofsgemeenschappen. Na de toekenning van de internationale bescherming blijft de opvang en begeleiding lopen voor in totaal minstens één jaar, met bijzondere aandacht voor het integratietraject van de betrokkenen.

Voor de uitvoering van het project werken Sant'Egidio en de partners uit religieuze gemeenschappen nauw samen met het bureau van staatssecretaris Sammy Mahdi, het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGRA), de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil. Ook met relevante internationale organisaties zoals de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) staan de uitvoerders in nauw contact.

In de periode 2017-2018 werd al eens een dergelijke humanitaire corridor opgezet, waardoor 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen naar België kwamen. Ze werden opgevangen en bij hun integratie begeleid door de geloofsgemeenschappen. Net als toen speelt ook nu de godsdienstige overtuiging van de vluchtelingen geen rol.

De humanitaire corridors vormen sinds de start een model van alternatieve legale routes voor kwetsbare vluchtelingen, naast de bestaande hervestigingsprogramma's van de VN. De afgelopen jaren hebben vele actoren op het internationale toneel, waaronder de Europese Commissie, opgeroepen tot dergelijke initiatieven. Met de opening van deze nieuwe humanitaire corridor geven de Gemeenschap van Sant'Egidio, de erkende godsdiensten van België en de Belgische regering gehoor aan deze oproep.

Sinds 2016 heeft Sant'Egidio al meer dan 4.500 kwetsbare vluchtelingen, voornamelijk vanuit Libanon en Ethiopië, kunnen herplaatsen en helpen integreren in Europese landen, met name Italië en Frankrijk. Bovendien hebben Sant'Egidio en de UNHCR deze week in Genève een bredere samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin de complementariteit van officiële hervestigingsprogramma's, zoals die van het UNHCR, en humanitaire corridors wordt benadrukt.