Vandaag gedenken we Simeon en Hanna, aan wie Sant'Egidio in Europa meerdere familiehuizen voor ouderen heeft gewijd

Veertig dagen na Kerstmis herdenkt de Kerk het feest van de Opdracht van Jezus in de Tempel. Het zijn Simeon en Hanna, twee ouderen die hun dagen wijdden aan gebed en dienst in de tempel, die het kind verwelkomen en erkennen, zoals het evangelie van Lucas ons vertelt (2:22-40).

Een aantal familiehuizen die door de Gemeenschap van Sant'Egidio in verschillende Europese landen zijn gebouwd, zijn aan deze ouderen gewijd, als symbool van het vermogen van de ouderen om de tijd van verwachting en gebed te beleven en de jongere generaties de weg naar hoop te wijzen.

In deze tehuizen kunnen ouderen weer in een familiaire sfeer leven, vol genegenheid en zorg, vergezeld van jongere vrienden. In het verbond tussen de generaties wordt het menselijk weefsel, dat al te vaak wordt verscheurd door het sociaal isolement van de ouderen, weer opgebouwd en wordt ieders leven verrijkt.Het eerste huis gewijd aan Simeon en Hanna, gelegen in het centrum van de stad Antwerpen, is sinds een vijftiental jaren een toevluchtsoord voor vele ouderen, in een mooie, lichte en verzorgde plaats, waar zij wonen met de hulp van de jonge vrijwilligers van de Gemeenschap, onder wie vele kinderen van immigranten. Op die manier bouwt het huis "Simeon en Hanna" niet alleen bruggen van solidariteit tussen de generaties, maar ook van interculturele solidariteit.

In Italië, in Novara, is het familiehuis van Sant'Egidio gevestigd in het huis dat eens toebehoorde aan president Scalfaro, die het aan de Gemeenschap heeft geschonken om er een plaats van ontvangst en nieuw leven van te maken voor ouderen met huisvestingsmoeilijkheden.

In het voorjaar van 2019 werd in de oude wijk Raval, in het centrum van Barcelona, in de buurt van het hoofdkwartier van de Gemeenschap van Sant'Egidio, ook een familiehuis van Sant'Egidio ingehuldigd dat gewijd is aan de twee ouderen uit het Evangelie: ruim en licht, gelegen boven de oude Romeinse muren van de stad, maar ingericht met moderne en functionele smaak.

Dit zijn slechts enkele van de familiehuizen en co-housing die een intense inzet van Sant'Egidio voor de rechten van ouderen vormen, maar op deze dag richten wij een speciale groet aan allen die in deze huizen wonen en hun vriendschap aanbieden aan jongere generaties.  

Uit het archief