"Voldoening over het schrappen van de doodstraf uit de grondwet van Kazachstan"

"Niemand heeft het recht om iemand zomaar van het leven te beroven. De doodstraf is verboden." Dat staat in artikel 15, lid 2 van de nieuwe grondwet van Kazachstan, die gisteren, 5 juni 2022, in een nationaal referendum is goedgekeurd. In het Centraal-Aziatische land is de doodstraf dan ook in de ruimste zin van het woord afgeschaft.

De Gemeenschap van Sant'Egidio, die al 20 jaar samen met de Kazachse regering de weg naar de afschaffing van de doodstraf uit de rechtsorde bewandelt, spreekt haar grote voldoening uit en feliciteert de president van de republiek, Kassym Jomart Tokaev, met deze radicale bevestiging van het recht op leven. Dit historische besluit werd mogelijk gemaakt dankzij de actieve samenwerking tussen Sant'Egidio en de Republiek Kazachstan, waarbij wijlen juriste Tamara Ivanovna Chikunova, aan het hoofd van de door haar opgerichte vereniging "Moeders tegen de doodstraf en foltering", steeds het voortouw nam met haar onvermoeibare inzet voor de bewustmaking van het lange proces van afschaffing van de doodstraf: van 18 december 2003, toen het leven van een door haar verdedigde jongen werd gered dankzij een eerste in het land aangenomen moratorium, tot 24 september 2020, de datum van ratificatie van de toetreding tot het tweede protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en op 29 december van datzelfde jaar, de ratificatie van de afschaffing van de doodstraf door het Parlement.

Op het informele diplomatieke front heeft president Tokaev zelf in 2007 - toen als voorzitter van de Senaat - deelgenomen aan de door Sant'Egidio in Napels georganiseerde gebedsbijeenkomst voor de vrede. De dialoog werd vervolgens voortgezet in de jaarlijkse vergaderingen van de Ministers van Justitie van verschillende Afrikaanse en Aziatische landen, die door de Gemeenschap in Rome werden gepromoot.