Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, bezoekt de Gemeenschap van Sant'Egidio in Rome

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, Nancy Pelosi, bracht vandaag een bezoek aan de Gemeenschap van Sant'Egidio in Rome.
Bij de ontmoeting met Marco Impagliazzo en een delegatie van de Gemeenschap was ook de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Joe Donnelly, aanwezig.
Tijdens een lang en vriendschappelijk gesprek, dat verschillende thema's omvatte, toonde voorzitter Pelosi vooral belangstelling voor de "best practices" van de humanitaire corridors, die door Impagliazzo werden toegelicht en waar zij uitvoerig bij stilstond, ook om te begrijpen hoe deze corridors werken, zowel uit juridisch oogpunt als in het kader van de betrokkenheid van de civil society. "Een model om door geïnspireerd te worden!" zei ze, verwijzend naar de noodzaak om antwoorden te vinden op de immigratiedrama's waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd. Marco Impagliazzo herhaalde tevens de bezorgdheid van de Gemeenschap over het aanslepende conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende verarming van sommige regio's in de wereld, met name in Afrika.
Nancy Pelosi ontmoette vervolgens enkele vluchtelingengezinnen uit Afghanistan en Oekraïne die door de Gemeenschap zijn opgevangen.
De bijeenkomst werd afgesloten met een korte plechtigheid in de Zaal van de Vrede van Sant'Egidio, waarbij van Amerikaanse zijde een bijdrage voor de opvang van migranten werd aangeboden. Op deze plek vonden de onderhandelingen plaats over het einde van de oorlog in Mozambique, waaraan voorzitter Impagliazzo tijdens zijn toespraak herinnerde, samen met andere gelegenheden waarbij Sant'Egidio en de VS hebben samengewerkt, zowel op het gebied van conflictoplossing als op het gebied van armoedebestrijding.