news

"Powróćmy po tych dniach z myślącym sercem. Podtrzymujmy świat naszym dobrymi czynami". Zaproszenie Marco Impagliazzo dla ruchu Global Friendship. W przyszłym roku Amsterdam!

21 Lipca 2019

Global FriendshipYouth for Peace

Udostępnij

"Stojąc w obliczu Auschwitz, nie możemy pozostać tacy, jak wcześniej. Musimy rozumieć i reagować. Powstań, reaguj, a więc stań się wewnętrznie wielki. Reagować, to znaczy rozmawiać, wejść w dialog. Każdy z nas może przemienić niepokój, jakiego doświaczył w Auschwitz, w coś zupełnie innego. Zobaczyliśmy jakie są konsekwencje dehumanizacji, starajmy się więc tworzyć coś ludzkiego" - mówił Marco Impagliazzo w czasie zakończenia kolejnego etapu Global Friendship, które zgromadziło w Krakowie około tysiąca młodych Europejczyków, także nowych Europejczyków - imigrantów, angażuhących się na co dzień we Wspólnotach Sant'Egidio w działania na rzecz ubogich. 

Zgromadzenie zamykające spotkanie młodych rozpoczęło się od świadectw studentów z Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonyc i Kuby. Szczególny entuzjazm uczestników spotkania wzbudziły słowa Marco Impagliazzo zachęcające do porzucenia obojętności i kultury odrzucenia, do zdystansowania się od wszelkich form rasizmu, do bronienia się przed fake newsami za pomocą kultury. "Kultura nie jest luksusem, należy do ludu, do nas wszystkich. Jeśli brakuje kultury, pojawia się rasizm; kultura jest potrzebna do tego, byście bronili samych siebie, swojej godności, godności kobiet" - mówił prezydent Wspólnoty Sant'Egidio. 

Młodzi ludzie działający w ruchu Youth for Peace, chcą przeciwstawiać się kulturze nieprzyjaźni poprzez spotkanie i dialog. "Pokój umiera, kiedy umiera dialog", mówił Impagliazzo, zapraszając młodych, aby byli zawsze zaangażowani w dialog i by szukali modlitwy, ponieważ "modlić się, to dać trochę swojej własnej siły temu, za kogo się modlimy".

Zdjęcia pokazujące Młodych dla Pokoju i ich działania na różnych kontynentach, zachęciły uczestników spotkania do pracy nad rozprzestrzenianiem tego ruchu pokoju i codziennego zaangażowania na rzecz ubogich w Szkołach Pokoju dla dzieci z peryferii, w wychodzeniu do ubogich czy trosce o osoby starsze. Na koniec spotkania ogłoszono, że przyszłym roku spotkanie z cyklu Global Frienship odbędzie się w Amsterdamie.

Obejrzyj nagranie: