news

Sudan Południowy: polityczne porozumienie w Dżubie po „deklaracji rzymskiej” wspiera mediacje na rzecz pokoju

21 Lutego 2020 - JUBA, POŁUDNIOWY SUDAN

Zadowolenie delegacji Sant'Egidio obecnej w stolicy Sudanu Południowego

Udostępnij

Wspólnota Sant'Egidio – obecna w ubiegłych dniach wraz ze swoją delegacją w Sudanie Południowym – z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między prezydentem Salwą Kiirem Mayarditem a przywódcą opozycji Riekem Macharem, które otwiera drogę do utworzenia długo oczekiwanego rządu jedności narodowej. Podtrzymuje też, że jest to zachęta do kontynuowania z jeszcze większym przekonaniem roli mediatora, realizowanej od pewnego czasu przez Wspólnotę w celu osiągnięcia pokoju w tym kraju, po wielu bolesnych latach wojny domowej.

Jak wyjaśnia Paolo Impagliazzo – „Jest to ważny element wspierający drogę do pokoju i ostatecznego zaprzestania działań wojennych, o czym w styczniu tego roku w Rzymie zadecydowały wszystkie walczące strony”.

Dzięki mediacji Wspólnoty 13 stycznia w Sant’Egidio podpisano  „Deklarację rzymską”, do której dołączyły grupy opozycyjne, które pozostały poza porozumieniami z Addis Abeby z 2017 r. W ten sposób po raz pierwszy zjednoczyły się wszystkie partie polityczne kraju.

Dokument, będący wynikiem długiego procesu mediacji między stronami, opiera się na trzech fundamentach: zobowiązaniu do zakończenia działań wojennych, zobowiązaniu do wspólnej dyskusji i oceny – wraz z Sant’Egidio – mechanizmów rozwiązywania różnic, a także gwarancji, że w kraju będą mogły działać organizacje humanitarne w celu wspierania ludności cywilnej. Deklaracja została podpisana przez członków delegacji centralnego rządu Sudanu Południowego, przedstawicieli ruchów opozycyjnych Sudanu Południowego, którzy nie przystąpili do ponownego porozumienia pokojowego z 2018 r. w Addis Abebie (SSOMA) oraz członków opozycji, którzy podpisali porozumienie. 

W końcowej deklaracji wyrażono również wdzięczność za wkład papieża Franciszka, który klękając przed przywódcami kraju, aby błagać o pokój, apelował o odłożenie na bok różnic i szukanie tego, co łączy.

Następnie w połowie lutego odbyła się w Sant’Egidio pierwsza runda negocjacji po deklaracji rzymskiej. W negocjacjach uczestniczyło około pięćdziesięciu delegatów reprezentujących rząd kraju afrykańskiego oraz wszystkie siły opozycji politycznej (SSOMA, SPLM / IO, NDM, OPP, FD), a także niektórzy obserwatorzy międzynarodowi, w tym przedstawiciele IGAD, ONZ i Unii Europejskiej. Spotkanie, które odbyło się dzięki mediacjom Sant'Egidio, usankcjonowało przystąpienie SSOMA, skupiającego wszystkie ruchy opozycyjne, jakie nie przystąpiły do ​​porozumienia pokojowego z Addis Abeby z września 2018 r., do mechanizmu weryfikacji i monitorowania zawieszenia broni. Negocjacje będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach i skupią się wokół zarządzania oraz głównych przyczyn konfliktu. Kolejna runda, która odbędzie się w Rzymie w marcu, poświęcona zostanie spotkaniu przywódców wojskowych, odpowiedzialnych za wprowadzenie w życie decyzji dotyczących zawieszenia broni. Właśnie po to, by zachęcić do kolejnych spotkań między stronami – które zawsze będą miały miejsce w Rzymie – delegacja ze Wspólnoty Sant'Egidio jest teraz obecna w Dżubie.