news

"Wy, którzy w tych dniach słuchaliście słów proroków": modlitwa z kościoła Sant'Egidio

26 Marsz 2020

Prayer

Modlimy się zwłaszcza za osoby starsze, za tych, który jednoczą się z nami w modlitwie w domach, za ludzi samotnych, żyjących w Domach Opieki, za tych, którzy z fantazją miłości pomaga w tych dniach bardziej potrzebującym.

Udostępnij

Psalm 120

Zachariasz 8, 1-9

Modlitwa za Kościół