news

Wielki Czwartek. Liturgia Wieczerzy Pańskiej z bazyliki Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu

9 Kwietnia 2020 - ROME, WŁOCHY

Prayer

Udostępnij

Liturgia Wieczerzy Pańskiej

 Ks. Wyjścia 12, 1-8.11-14

Psalm 116 (115)

1 List do Koryntian 11, 23-26

Ewangelia wg św. Jana 13, 1-15