news

Droga Krzyżowa i Adoracja Krzyża online z kościoła Sant'Egidio w Rzymie o godz. 17

10 Kwietnia 2020 - RZYM, WŁOCHY

Prayer

Udostępnij

Z Księgi Proroka Izajasza 52, 13-53, 12

Psalm 31 (30)

z Listu do Hebrajczyków 4, 14-16; 5, 7-9

z Ewangelii św. Jana 18, 1-19, 42