news

Modlitwa pamięci o Metz Yeghérn, "Wielkim Złu", rzezi Ormian i innych chrześcijan na początku XX wieku

24 Kwietnia 2020 - ROME, WŁOCHY

MartyrsPrayer

Udostępnij

 Modlitwa Wspólnoty Sant'Egidio transmitowana z Bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej

W bazylice, będącej Sanktuarium Nowych Męczenników, modlimy się wspominając Metz Yeghérn, "Wielkie Zło", rzeź Ormian i innych chrześcijan, jaka miała miejsce na początku XX wieku.

Poniżej pieśni z dzisiejszej modlitwy w języku polskim.
 

 

HYMN MĘCZENNIKÓW
 

Radują się w niebie święci męczennicy,
którzy poszli śladami Chrystusa;
przelali swą krew z miłości do Niego
weselą się bez końca w Panu.

Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwych,
lecz Pan ich ze wszystkich wybawia;
czuwa nad każdą ich kością,
żadna z nich nie zostanie złamana.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana;
On ich obroną w godzinie próby.
Łagodni posiądą ziemię,
cieszyć się będą wielkim pokojem.

Nieobce jest Panu życie dobrych,
ich dziedzictwo będzie trwać na wieki.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
a uszy Jego na ich wołanie.

Podnoszą głos sprawiedliwi,
a Pan ich wybawia z wszelkiej trwogi.
Krew męczenników przelana na ziemi;
W niebie zbierają wieczną nagrodę.

Zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swego świadectwa.
Weselcie się więc, o nieba,
radujcie się wy, którzy w nich mieszkacie.
 
 
PIEŚŃ BŁOGOSŁAWIEŃSTW
 
Błogosławieni ubodzy w duchu,
do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni cisi,
oni posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy cierpią,
oni będą pocieszeni.

Błogosławiony człowiek głodny
i spragniony sprawiedliwości,
ponieważ w królestwie niebieskim
on będzie nasycony.
Błogosławiony kto przyjmuje ubogiego,
będzie żył w domu Ojca.

Błogosławiony, kto zabiega o pokój,
będzie nazwany synem Bożym.
Błogosławiony prześladowany
za sprawiedliwość.
Błogosławieni czystego serca,
oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni jesteście wy,
kiedy was znieważają,
kiedy ze względu na mnie
jesteście prześladowani;
cieszcie się i radujcie,
wielka jest wasza nagroda w niebie.
 
 
MY NIESIEMY TEN CENNY SKARB

My niesiemy ten cenny skarb
W naczyniach glinianych.

 
Jeśli jesteśmy uciskani,
nie poddajemy się zwątpieniu.
 
Jeśli jesteśmy bezradni,
Nie poddajemy się rozpaczy.
 
Jeśli jesteśmy prześladowani,
Nie czujemy się osamotnieni.
 
Jeśli obalają nas na ziemię,
My nie giniemy.
Ponieważ wszyscy żyjemy
W przeogromnej mocy Boga.
 
 
ŚPIEWAJ ALLELUJA

Śpiewaj Alleluja, Alleluja! x4
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał...
On już nie umiera...
Jaśnieje Jego światło...
Jaśnieje pośród nocy...
Przezwycięża strach...
Króluje na wieki...
Nigdy nas nie opuści...