news

14 maja, Światowy dzień modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia #PrayForHumanity z kościoła Sant'Egidio

14 Maja 2020 - ROME, WŁOCHY

PrayerInterfaith dialogue

Udostępnij

Modlitwa z Apostołami

Psalm 147 (146)
Sof 3, 9-12
 

 

HYMN APOSTOŁÓW
 
Jezus chodził przez miasta i wsie,
Głosząc Ewangelię Królestwa
I uzdrawiając wszystkich chorych, 
A tłumy podążały za Nim.
 
Widząc ich jak owce porzucone
I niemające pasterza
Rzekł: „Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało”.
 
Przywołał do siebie Dwunastu
I dał im wszelką władzę 
Wypędzania złych duchów 
I leczenia każdej choroby.
 
Byli to Piotr i Andrzej, 
Jakub, Jan i Filip, 
Bartłomiej, Tadeusz, Tomasz, Mateusz 
Jakub, Szymon i Judasz, który go zdradził.
 
Błogosławiony Piotr, który Go rozpoznał,
Nie przez ciało i przez krew,
Ale zostało mu objawione,
Że Jezus jest naprawdę Synem Bożym.
 
Błogosławieni Piotr, Jan i Jakub
Wraz z Panem na górze,
Kiedy Jego oblicze się przemieniło 
I usłyszeli głos Ojca.
 
Oni porzucili wszystko
I szli za Nim wszędzie,
Na końcu zasiądą z Nim razem 
I dostąpią życia wiecznego.
 
Władcy narodów je uciskają,
Ale nie tak będzie wśród uczniów.
Ten, kto chce być wielki, 
Niech będzie sługą wszystkich.
 
Błogosławiony Piotr, który zapłakał
Nad lękiem i niewiernością, 
Nieszczęsny Judasz, który z lęku
Sprzedał go za trzydzieści srebrników.
 
 
Błogosławiony Paweł na drodze do Damaszku, 
który spotkał tego Pana, 
przeciw któremu był zawzięty,
a potem głosił Go światu.
 
Apostołowie zjednoczeni w modlitwie
Razem z Matką Boga, 
zostali napełnieni Duchem Świętym 
i zaczęli mówić do ludu.
 
 
MY NIESIEMY TEN CENNY SKARB
 
My niesiemy ten cenny skarb
W naczyniach glinianych.
 
Jeśli jesteśmy uciskani,
nie poddajemy się zwątpieniu.
 
Jeśli jesteśmy bezradni,
Nie poddajemy się rozpaczy.
 
Jeśli jesteśmy prześladowani,
Nie czujemy się osamotnieni.
 
Jeśli obalają nas na ziemię,
My nie giniemy.
 
Ponieważ wszyscy żyjemy
W przeogromnej mocy Boga.